Leta i den här bloggen

tisdag 17 april 2018

Israelin kaatuneitten muistopäivä 18.4. 2018

https://www.10.tv/news/160694
Israelin  pian 70 vuotiaan valtion  itsenäisyyden takia kaatuneitten joukko on 23 645 henkilöä.
Kaatuneitten muistopäivn aattoilta  alkaa tänään auringon laskettua.   Huomenna illalla  kaatuneitten muistopäivä päättyy70-vuotisitsenäisyyspäivän  aattoiltaan ja alkuun.

 Kaatuneista  71 on menettänyt henkensä vuonna 2017.  Viime itsenäisyyspäivästä  alkaen  surmattuja on 12, heistä viimeinen Adiel Kolman, joka joutui terroristin puukottamaksi.  Uhreista 100 on  saanut surmansa ulkomaisissa veritöissä.  Uhreista  122 on  muiden maiden kansalaisia, jotka ovat kaatuneet Israelin maalla.

On huomattava myös juuri  kiristynyt tilanne Syyriassa- 7-8 vuoden sota joka ei ota loppuakseen ja nyt on käynyt ilmi että sinne kaikiien  terroristilaumojen  keskeen  on pesiytynyt  myös Israelin vastaista iranilaisen  sotaväen johtohenkilöä  ja  tänä päivänä on  Iran uhkaamssa  Israelin väkirikkaimpia  kaupunkeja tuhoamisella  ja koonnee   liitoutuneitetn vihollsiten  joukkoja.

 Sodankiihkoisen  islamin  eksyttämät  arabit ja iranilaiset eivät  nähtävästi  halua rauha israelin kanssa ja pysyä  aloillaan ja  sodassaankin  yhdistyvät   samanmielisiksi  vain Israelin  vihollisuudessa.

  Israelin unelma Luojan  käskyn toteuttamisesta, rutikuivan erämaan saamisesta kukoistavaksi  juomavedestä runsaaksi puutarhaksi ja kansankodiksi - on autioituvaa erämaarauniota  tekevän  joukon ympäröimä   Sotakiihkoisen   kuolemaa uhoavan   kansanmeren  hyökyaallon  ikuine vaara  on Israelin ympärillä ja sisällä.   Arabiheimoilla ei ole ihmisiä rakastavia  kansanisiä, jotka kokoavat ja asuttavat  heimojensa lapsia omille  alueilleen- ei, vaan kaikki,   kohta kai  miljardi islamilaista haaveilee tunkeutua  Juudan kansankotiin, ikään kuin se olisi pääsy Jumalan tykö ja ikäänkuin Jumalaa miellyttäisi Aabrahamin valitun kansan surma.

Luojaan uskova seurakunta  tietää toisen suunnan-  maailman ääriin asti oli Luojan tahto lähttää uskovat hoitamaan maapalloa ja sen kansoja Luojan lapsiksi ja  samalla kaikkien kansojen tulee  siunata Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin  Israel heimoa heidän erityistehtävässään Luojan  sanan säilyttäjänä ja kansan ja valtion  esimerkkinä. Omissa oloissaan kaikki kansat ovat ksotajia ja kuolemaa uhoavia. Luojan tahto on muuttaa  kuolemaa ja Kainin ja Lemekin  henkeä jälleen  uhoava ihmissuku siunauksen lapsiksi ja sitten siunauksen perillisiksi.   Jos  kirouksen henki saa vallan,  seuraa taas  Nooan tulvan kaltaisia suurtuhoja, maailmansotia, josta seuraa vain suuri kuoleman aalto ihmiskuntaan.

Nyt   kaksi tuhatta vuotta maailman äärissä ollut   Juudan kansa  on nyt omalla maallaan  noudattamassa Luojan  sanaa myös maan suhteen.  Suunta maailman ääriin  on alkanut kääntyä ja moni kokoontuu lähtökohtaan.  Monta kansaa maailman äärissä on  tullut tuntemaan Raamatun sanan ja uskonut ja  heimot ovat koostuneet valtioiksi  eri puolilla maapalloa ja monessa  valtiossa on Raamattu auktoriteettina ja oikeudenmukaisuutta noudatetaan.

Luoja loi maapallon ja kansanheimot ja antoi kaikille kansoille asuinsijansa ja Israelille omansa ja Hän sirotteli  kaikkiin kansoihin israelilaisia kertomaan   Hänen sanastaan,  mutta Israel oli kohta jossa  toteutuminen maan suhteen ajallaan tapahtuisi ja nyt on se aiika kun viikunapuu viheriöi Israelissakin ja tuottaa hedelmää.

 Israelia ympäröivien valtojen  myrskyisä tilanne on vaikea  millään tavalla  hahmottaa- syyt ja seuraukset ainaiseen sotaan eivät ainakaan ole Jumalasta, jonka tahto on  MAASSA RAUHA JA IHMISILLÄ  HYVÄ TAHTO.
Klo 11:52 Ruotsin aikaa tisdag 10 april 2018

JPost kertoo 10.4. 2018


http://www.jpost.com/Diaspora/How-diplomacy-helped-save-lives-during-the-Holocaust-549379

How diplomacy helped save lives during the Holocaust

“It was quite unusual to send a diplomat to a country and to tell him that he could do anything to save lives.”

söndag 18 februari 2018

Israelilaisten uskonnollisia puolueita , hareidim

Israelissa on nurota miestä paljon sellaisissa uskonnollisissa suunnissa, jotka eivåt  haluaisi  käydä tavallista  valtiollista  sotaväkikoulutusta ja kuittaavat  sen Lain lukemisella.  Minun mielstäni kyllä  meidän Jumalamme on  Sotajoukkojen Jumala, ja jos ei kuulu sotajoukkoihin,  tuskin Lain lukeminen sen sijasta  silloin  on   hyödyksi.   Tämä on minun käsitykseni.  Ajattelin  tuossa eilen tilannetta, että  kaikki googit ja maagoogit  kokoontuessaan nykyaikaisten aseiden kanssa, voivat saada  aikaan taas  nebukadnessarilaisen tuhon  pienessä Israelissa, jos ei puolusteta. Mitä silloin auttaa  katuta maailman juutalaisissa hareidim seurakunnissa  lukea Lakia ja rukoilla että Jumala palauttaisi Israelin ennalleen ja kokoaisi kansansa  takaisin, kun nyt sattui Israel katoamaan, vaikka luetaan Lakia miesporukoilla maailman toisella puolella.  
Nyt ON se aika että Israel on palautettu ja halulliset sielut ovat  jo koottuna kauniissa  valtiossa.Vähintä mitä voi tehdä, on  käysä asepalveluksensa.  Jeesuskin  joutuessaan  hengenvaaraan  kysyi  ystäviltään : onko teillä miekkaa, he vastasivat, on,  kaksi. Riittää, sanoi Jumalan poika.  Hän suoritti yksin tehtävänsä lunastaa kansa, mutta jätti  yståvilleen oikeuden puolustautua miekalla, sillä pimeyden vallat olivat liian suuria, lisäksi Hän lähetti heidät maailman ääriin, sitä sanotaan diasporaksi, julistamaan Jumalan sanaa.  ja sitten lupasi koota   kansansa takaisin ja palauttaa Israelin, mutta ei Hän  ottanut niitä kahta miekkaa  pois  opetuslapsiltaan.  Toiset tulkitsevat ne Sanan miekaksi, mutta kyllä  vain kokonaiset armeijat kristillisessä maassa saavat puolustaa sitä , jolla on se Sanan miekka.
Mutta jos kaikki vain saarnaavat eikä ole Puolustusvoimia,  ei ole mihin Zebaot voi lähettää  Henkensä vaunut  ja voiman  joka nostaa  ne siivet;  Hesekiel 1 .
 Salomonin kuninkaallisena aikana  neuvo oli ettei pidä olla liian hurskas-  siis vain keskittyä itse  oppimaan Jumalan sanaa ja huolehtimaan vain omasta  virheettömyydestään -  Salomollakin oli puolustusarmeija ja vartijat joka paikassa  sille rauhalle.  Toivon hartaasti että  uskonnollisimmatkin  tajuaisivat, että  sitä ei tarvitse olla Karitsan sijainen ja antaa  saatanallisten vihollisten yhä uudetaan tuhota Luvattu maa ja sen kansa. Manalan nielu on pohjaton.  Vihollisten verenhimoisuus ja tappohalu ja ryöstöhalu  on kyltymätön ,  tappajat eivät koskaan tapa  kylläkseen,  tuhoajat eivät koskaan tuhoa kylläkseen, ryöstäjät eivät koskaan ryöstä kylläkseen- muistakaa  Kristalliyötä; pahuus ei pahuudesta muuta kuin lisäänny.  Siksi täytyy olla Puolustusarmeija.  sen kaikissa muodoissaan,  alkaen siviilien suojeluviroista.
  Nuo Raamattua tuntemattomat googit ja maagoogit  kaikkine joukkoineen  näyttävät todellakin olevan olemassa  siemenenä aikakaudessammekin. Toivottavasti tapahtuu sellainen  herääminen oivallukseen  varasta. Samaa voi kyllä toivoa  kristikunnassakin. Jos Israel nyt näinä aikoina joutuisi  natsiajan kaltaisen tuhon kohteeksi,  tuskin  olisi mahdollista saada Liitoutuneita kokoon. Ne ovat niin pirstotut ja  kääntyneet toisiaan vastaan, sekä Israelin vihollisten läpitunkemia.  Vähintäin toivoo että Israel on vahva sotilasvaltio ja  nuori väki  Juudan kansassa  ymmärtää, että he ovat käyneet  verisen itsenäisyyssotansa Holokaustissa ja ovat nyt kansa omilla jaloillaan.  Holokausti oli Israelin valtion sielullinen  itsenäisyyssota ja muut ovat  sen jälkeisiä  materialistisia, aineessa näkyviä  kahakoita. Holokausti  sotana vapautti  valtiottoman  Juudan kansan  valtiolliseen sielun ( nefesh chai) olotilaan, toteutetuksi   valtioksi  muissa toteutetuissa valtioissa.  Siis sama tapahtuma kuin Mooses otti kansansa pois Egyptin  turmelevasta ja annihiloivasta orjuudesta  ja toi  Luvattuun Maahan. Silloin oli 40 vuotta oli vaeltamista, itsenäisyyteen opettelemista vapaan sielun  kasvatusta   ja kokoontumista ja sitten alkoivat  kahakat . valon lasten kahakat pimeyden voimia vastaan.
ja  nyt oli taas yksi  askel  jumalan kasvavassa kirkkaudessa tapahtunut, kun Israel koottiin maahansa.
  •  ja on nyt ollut 70 vuotta itsenäisenä.  ei vain nefesh chai, vaan myös  neshama kotimaassaan. 
  • Voi olla että  tulee uusi pimeyden isku ja uusi askel kirkkautta kohti. vasta sitten tämä nykyinen pimeyden raivo Israelia kohtaan   laantuu, kun kristinuskon kautta  tulee valo islamin maailmaan ja  valtiolliset johtajat kohtaavat henkilökohtaisesti Jumalan Pojan, kuten Saul benjaminilainen aikanaan ja kääntävät  valtioittensa  suunnan lähinnä omiin asioihinsa eikä Israelin vihaamiseen. Luonnollsiesti  seemiläisiä jos ovat, heillä on traditioita jotka ovat  kireämpää oppia, mitä pakanakristittyjen  kansojen traditiot ja sillä tavalla  he tulevat hengellisesti nousemaan pakanakristillisten kansojen  yläpuolelle  taivaallisilla rappusilla. Taivaissa on suuret hierarkiat ja auktoriteettialueet ja niillä alueilla  synti ja rikos on mennä väärään auktoriteetialueeseen.  Israel on sikli koetuskivi seemiläisessä maailmassa, että sillä on pieniauktoriteettialueensa,  Luvattu Maa, jonne  ei seemiläiset muut aabrahamilaiset saa tulla sanomaan että se kuuluisi heille. vaan heille annettiin suuret laajat maat auktoriteettialueiksi.
  •  Tuskin muuten onkaan mahdollista että joulukinkun siivu  voileivän päällä  ja pelastuksesta  puhuvat kristityt voittaisivat kovin monta muslemia kristinuskoon. Toisaalta:  Muslemien  uskonpimeydestä Kristuksen valoon tulevat saattavat   saada  aivan oman  tehtäväalueensa taivaan valtakunnassa ja  tulevat käsittämään Israelinkin erityistehtävän.  Heillä on paljon sellaisia käytännön elämän  traditioita ja sääntöjä, jotka  myötäävät Mooseksen lakia ja joita hyviä  tapoja pakanakristityillä ei ensinkään ole. Mutta toistaiseksi  on  hirveästi  vihaa  estämässä  järkevää asettautumista maapallon  pinnalle. ja islamin  "marker" on rauniot, kuivuus, autioituva manner, pakolaisten  suunnaton määrä, kuolleita joka puolella maailmaa ,  kristikunnan pöyristyminen   tapahtumiin,  joita leviää islamin myötä kristillisiin yhteisöihin.  Luonnollisesti siinä kadotuksen opissa on sieluja, joiden ei pitäisi hukkua  ja jäädä osattomaksi pelastuksesta. Mutta toistaiseksi  on sota pimeyksiä vastaan. Kristikunnan uskovien ja varsinkin Israelin ystävien  mahdollisuudet  auttaa seuraavassa  suuressa sodassa Israelia ja Juudan kansaa voi olla  annihiloitua, joten on hyvä, että israelilaiset tietävät varautua   edeltä tilanteeseen, että se" punainen lohikäärme" , paholainen inkarnoituna,   alkaa käydä jahtaamaan  "muita vaimon jälkeläisiä", siis niitä kristillisä  kansoja jotka  ovat Israelin ystäviä. 
  • Aabrahamin muille jälkeläisille annetut alueet ovat Israelin aluetta kehinä  ympäröivä ja niillä on tietyt auktoriteettialueen ominaisuudet ja jos kukin kansa  vastaa auktoriteettialueensa  hoidosta hyvin niillä näkyy olevan  suuri siunaus, johon kristinusko aikanaan toisi vielä seitsenkertaiset lisät.  edellyttäen että  ei harjoiteta vihaa Israelia kohtaan.  Tällä hetkellä  kyllä niillä Pyhän Maan kehillä on  häiriötiloja  mitkä nytkin salamoivat päivän uutisissa.
----- Tässä ei oikein  osaa muuta toivoa kuin että Jumalan miekka menisi tuppeen  takaisin ja rauha rajoille palautuisi, eikä niin että  miekasta tulee kaksi ja  ja sitten  kaksi kertaa kaksi exponentiaalisesti  niin että  koko maailma taas liekehtii  kuin II maailmansodassa  vastikään.  Sodan henki virkoaa  nähtävästi paljon herkemmin kaikissa kansoissa, kun  halu tehdä  tavallisia rauhan töitä ja valmistautua viljelemään uuden kevään pellot.

  • Defense Minister Avigdor Liberman announced that he has formed a special task force dedicated to drafting a new law regarding the drafting of haredi men into the IDF and limitations on deferments currently enjoyed by full-time yeshiva students.
The Equal Service bill was first passed in 2014 over the haredi parties vociferous opposition, and placed limits on yeshiva student deferments. After Yesh Atid bolted the government, leading to new elections and the formation of a new Likud-led government in 2015, haredi MKs pushed for the passage of new legislation restoring the exemptions for yeshiva students.
However, the High Court of Justice ruled last summer that the exemptions granted to haredim are discriminatory against the communities who do not receive exemptions, giving the coalition a year to legislate an alternative.
While the haredi factions have drafted a proposed Basic Law which would enshrine Torah study as a "basic value" of the State of Israel and allow the government to circumvent the court's ruling and enable it to grant draft exemptions or deferments, Defense Minister Liberman is pushing for an alternative bill.
"Recruitment into the IDF is too important a subject to turn it into a political tool for gathering votes," said Liberman said, adding that "I decided that the law would be formulated by the most senior professionals in the IDF and the Defense Ministry."
The task force will be comprised of Defense Ministry Attorney General Itai Ofer and representatives from the IDF's Manpower Corps and the IDF Rabbinate. "This law will be written without background noise," vowed Liberman.
The move will likely infuriate the haredi parties, who have included the writing of a new draft law in their coalition agreements with the Netanyahu government, and have seen their attempts at passing their own bill repeatedly scuttled by Liberman.

tisdag 6 februari 2018

Ps. 89:15,16

6.2.2018,10:31.Sana psalmista 86:15,16.
(A Maskil of Ethan the Ezrahite) Blessed are the people who know the festal shout, who walk , o Lord, in the light of thy countenance; who exult in thy name all the day, and extol thy righteousness.