Leta i den här bloggen

måndag 22 maj 2017

Hebrean kirjaimista M, N, Z, P, K detaljiFive Double Letters
Of the 22 letters in the Hebrew alphabet, five are called ‘double letters,’ as they take on a different form when appearing at the end of a word. The five letters are Mem, Nun, Tzadi, Pay, and Chaf. When placed together as one word, they spell M-N-Tz-P-Ch.

מ נ צ פ כ
ם ן ץ ף ך

According to Talmudic tradition (Shabbat 104a), the dual form of these letters goes back to the prophets. The abbreviation M-N-Tz-P-Ch can be read as Min Tzophim - "from the prophets."
From the Prophets
This claim - that the special form of these letters originated with the prophets - needs clarification. The Torah of Moses is complete and whole in itself. Even a prophet is not allowed to add or invent a new mitzvah. The Torah explicitly states,
“These are the decrees, laws and codes that God set between Himself and Israel at Mount Sinai, through the hand of Moses” (Lev. 26:46).
The phrase "These are the decrees" indicates that only the decrees that Moses set down in the Torah are in fact between God and Israel. How could the prophets change the Torah by adding new shapes of letters?
The Talmud explains that the prophets did not actually introduce anything new. There always existed two ways to write these five letters. With the passage of time, however, it was forgotten which shape belongs at the end of the word, and which at the beginning and middle. The prophets did not devise the two forms; they merely recovered the lost knowledge of which letterform belongs at the end of the word.
Why Two Forms?
Still, we need to understand: why do these letters have dual forms? What is the significance of their relative position in the word? And why were the prophets (and not the sages or the grammarians) the ones who restored this knowledge?
Letters are more than just elements of speech. They are the building blocks of creation. The Sages taught, “The universe was created with ten utterances” (Avot 5:1). Each letter in the alphabet represents a fundamental force in the world.
Rav Kook explained that the ‘final forms’ - the shape that these letters take at the end of words - are the holiest. The final forms most accurately portray the sublime essence of each letter, fully expressing its ultimate purpose. To better understand this statement, we must analyze the morphological differences between the two forms of these letters.
With four of the letters - נ צ פ כ (Nun, Tzadi, Pay, Chaf) - the regular form is smaller and more cramped. The ‘leg’ of the letter is constrained and bent upwards. The form appearing at the end of the word (ן ץ ף ך), on the other hand, allows the ‘leg’ to stretch and extend itself fully. It is the final form that truly expresses the full content and power of these letters.
The two shapes of the letter Mem are distinguished in a different fashion. The regular Mem (מ) has a small opening at the bottom. It is called the Mem Petuchah, the Open Mem. It is open and revealed to all.
The final Mem (ם) is closed off on all sides. It is called the Mem Setumah, the Sealed Mem. Or perhaps - the Esoteric Mem. This form of Mem is more sublime than the regular Open Mem. Thus, the holiest written object, the stone tablets engraved with the Ten Commandments, contained only Sealed Mems, with the center part of the Mem hanging miraculously in place. The final Mem is closed off and concealed. It guards its inner secret, which due to its profound holiness may not be revealed to all.
Why is the more elevated form used at the end of the word? A hidden light appears at the ultimate vision of every noble matter. The hidden light of the M-N-Tz-P-Ch letters belongs to the end. The beginning and middle appearances of these letters are open and revealed. Their light steadily increases, until it brings us to the final, sublime conclusion.
The prophets are called tzofim, visionaries, as they were blessed with prophetic vision. Their greatness was that they could perceive the final outcome while still living in a flawed present. Understandably, it was these tzofim who sensed that the more elevated letterforms belong at the end.
(Gold from the Land of Israel, pp. 221-223. Adapted from Rosh Millin, pp. 35-36; Ein Eyah vol. IV, pp. 247-249, sent by Rabbi Chanan Morrison of ravkooktorah.org.)
See also: Behar: Jubilee - National Reconciliation

Suurlähetystöt ylös Jerusalemiin Aabrahamin Jumalan kansoiksi

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/229976

Pitää ottaa huomioon, että vanha kaupunki on 0,9 neliökm.  Uusi Kaupunki kertää vanhan kaupungin alueen ympäristössä olevilla vuorilla.
Normaali  pohjoismainen kaupunki, esim Göteborg on keskustasta yli 20 km säteellä leviävä metropoli. Jos ottaa säteeksi pelkästään 10 km  siihenkin sisältyisi  aika monta lähikylää. Täten niitä lähetystön paikkoja kyllä olisi löydettävissä ja vaikka  säteenä olisi 20 km   vanhasta kaupungista, ei tämäkään mitta olisi  liian iso  ollakseen Jerusalmin  Pääkaupunkialuetta sillä  se on predestinoitu kasvamaan joka suuntaan ilman muuria.   Sitä paitsi uusi määritelmä  jonka EU on antanut "kaupungista", ravisuttaa käsityksiä kaupungista jo Suomessakin. Sitäpaitsi saatata olla että hesekiel katsoi sitä uuta jerusalemia aivan T A .sta käsin., Olihan Niinivekin siellä idässä vjo varhain  iso kaupunki, kolme päivän kävelymittaa  laaja.  Tulevaisuuden  Jerusalmin kaupunkikäsitys Hesekielin mukaan poikkeaa siitä jebusilaisesta.


Israelin väestön ristiriidoista (Hes. 48)

ISRAEL ja sen väestö

On fakta , että Israel, joka nyt elää historiansa vuotta 5777 on varhaisajoista asettunut nykyisen Israelin alueelle Jordanin joen ylä- ja alajuoksun sekä Suolameren ja Galilean meren ympäristöön Välimeren rannalle ja Etelämaahan, joka ulottui Punaisen meren lahteen Elatiin ja Egyptin purouomaan, joka on keskellä Siinaita.
Mutta jo varhain kuningaskuntariidoissa kansa jakaantui kahteen osaan ja se osa joka tarkimmin pysyttäytyi Mooseksen opeissa ja Daavidin kuninkuudessa joutui sotimaan Samariaan keskittynyttä joosefilaisheimojen valtaa vastaan. Joosefilaisalueet ovatkin Daavidin kuninkuuden suhteen eräänlaisen sinetin alla, maasinetin ja hengellisen sinetin alla. Sille alueelle on nytkin keskittynyt voimia, jotka ovat Juudan kansan vastaisia ja raamatullisten profetioitten maa-uskonnon antamien ohjeitten vastaisia, mikä jarruttaa Lähi-Idän kehitystä ja pitää yllä veristä sisällissotaa.
Myös kaksituhatta vuotta sitten (Jeesuksen aikana) Juudan kansalle oli Samarian alue tavallaan vihollismielisten asuttamaa ja siellä vallitsi omat uskonnolliset riitit. Tämä alue on maana Joosefin sukukuntaa, Efraimia ja Manassea, jotka ovat muodostuneet hebrealaisegyptiläisistä juurista ( egyptiläisestä äidistä), kun taas muut sukukunnat muodostuivat syyrialaishebrealaisista juurista (mesopotamialaisista äideistä). Tämä oli suuri syvä kahtiajako alkuperäisessä Daavidin ja Salomon kuningaskunnassa. Samarialaisia pidettiin hieman alempana arvossa, koska he helpommin sortuivat pakanuuteen. Pohjoiset heimot lisäksi liittyivät tuohon Joosefilaiseen heimokuntaan ja joutuivat varhain pakkosiirtolaisuuteen ja erkanivat Mooseksen lain koossa pitämästä Israelista Juudasta ja Leevin pappissuvuista ja Benjaminista. Mutta joka sukukunnasta uskonnolliset siirtyivät Juudaan ja Benjaminiin aikojen myötä, kuten asserilaisesta mainittiin UT:ssa. Hesekielin kirjan jerusalemi-kuvauksessa juuri Jerusalem oli se, joka kokosi kaikista sukukunnista halulliset yksilöt tekemään työtä Jerusalemin hyväksi- kaikki 12 sukukuntaa mainittin näissä yksilöissä, jotka ovat siellä töissä. Jerusalem merkitsee tekijää, joka kohottaa jokaisen sukukunnan kohti Jumalaa ja uskoa- kaikkina aikoina. Eikä vain jaakobin sukukuntia vaan kaikkia halullisia sieluja kaikista kansoista, jotka haluavat tulla Aabrahamin Jumalan kansaksi.
-tässä mielessä kyllä käsittää että kaikki muhamettilaiset Aabrahamin laoset haluavat myös Jerusalemin, muta he eivät jätä sijaa kenellekään muulle , joka etsii Jumalaa, ei edes juutalaisille, joiden kaupunki on.
Kuitenkin on ilmeistä että tuhannet vuodet on ollut olemassa niissäkin kadonenissa heimoissa jotain tietoa alkuperästä ja nyky-Israelin koostumuksessa on ainesta myös niistä ns. kymmenestä kadonneesta sukukunnasta.
Mikä oli tärkeä asia:
Mooses ja joosua sijoittivat Leeviläisiä joka sukukuntaan ja simonilaisia Juudan dan sukukuntaan. Benjaminilaisia sitten koulutettiin sekä joosefilaisten että juudalaisten myllynkivien välissä ja heistäkin on ollut jäännöstä myöhäsaikaan, esimerkkinä apostoli Paavali ja hänen sukunsa benjaminilaiset. Aina on ollut jokin pieni kourallinen juutalaisia Kanaanin maan alueella ja aikojen myrskyissä yksilöitä on jakaantunut kautta maapallon miltei joka maahan, kuten Mooses jo ilmoitti, että kansojen lukumäärä tulee olemaan niissä olevien israelilaisten lukumäärän korrelaatteja. Siis jos jokin kansa tuhoaa omat israelilaisensa ja juutalaisesna, se kansa vähenee ja kulkee kohti extinktiotaan. Ja toisaalta se kansa joka oppii tuntemaan Jumalan ja Jumalan sanan ja alkaa siunata Israelin kansaa ja jerusalmia,, saa myös siunauksen eikä katoa maailman kansakuntien joukosta.
Tästä näkökohdasta katsoen näen pöyristyttävänä niiden arabimaiden tai alueiden tulevan kohtalon, joissa juutalainen tuhotaan, kidnapataan tai ryöstömurhataan tai karkoitetaan. Niilä ei ole tulevaisuutta ja rauhaa. Lähi-idän nykyisen sodan juurien takana on ollut ensin juutalaisväestön täysi karkoitus ja nyt ne eivät pysty saamaan itseään kokoon, kuten Syyria, jonka pakolaiset täyttävät jo koko maapallon eikä surmilla ole loppua. Myös Irak ja Iran ovat olleet juutalaisille vaarallisia alueita ja ne ovat karkoittaneet juutalaisiaan. Saksa oli hajoita kokonaan olemattomiin Holokaustin jälkeen, mutta jostain syystä se on kokoontunut seuraavassa sukupolvessa, ehkä siksi että nykypolvi tunnustaa vääryydet ja korvaa tekemänsä vääryydet juutalaisväestöä kohtaan. Siitä Saksa itse vahvistuu eikä enää hajoa ja saa jopa siunausta siitä, että on tehnyt mielnmuutoksen.
Tämä korrelaatio ei johdu siitä, että israelilainen olisi mitenkään erilainen kuin jokin muu ihminen, vaan siitä, että Jumala valitsi israelilaisen omaksi kansakseen ja antoi sille oman maan. Vain israelin rajat on tarkasti määrätty Raamatussa kansalle annettuina rajoina. Se joka uskoo Jumalan antamat konkreettiset detaljit, voi uskoa myös uskoa omalle osalleen Jumalan antamat iankaikkiset detaljit ja tulla osalliseksi iankaikkisesta elämästä, kuten Israel voi tulla osalliseksi maanpäällisestä existenssistä ja elää maapalloelämää kuten muut, jos ne detaljit tunnustetaan.
Tähän valintaan Uusi Liitto kutsuu muita kansoja: jokainen voi tulla siihen valintaan Uudessa Liitossa Jumalan kanssa ja silloin hän tulee käsittämään, miksi tulee antaa Israelille olemassaolon oikeus juuri siten, kuten Jumala sille antoi asumisen rajat ja säännöt ja oikeudet. Niissä oikeuksissa muukalaiset, jotka asuvat Israelin keskuudessa, saavat samoja oikeuksia kuin isrealilaiset, kun elävät Jumalan sana mukaisessa rauhassa valitsemassaan sukukunta-alueessa. Heitä ei tuhota, vaam heillä on rauha. Palestiinalaiset asuvat suurelta osalta Joosefin sukukunnassa. Heidän tulee vain tunnustaa se, että alue on Jaakobin pojalle Joosefille annettua ja sillä alueella tulee elää rauhassa, viljellä rauhassa, asua rauhassa. Ja niin he tulevat olemaan osatekijöitä koko maailman lunastuksessa ja he kohoavat samassa hengellisessä kohoamisessa, missä Israel kohoaa. Heillä on eriottäin arvokas paikka maailman historiassa, muta heistä moni on valinnut kadotuksen tien kuten Juudas joka kavalsi jeesuksen- ja kulkee murhat mielessä. Heitä pöyristyy koko kristikunta.
Islam joka kieltää Uuden ja Vanhan Testamentin estää sukupolvest toiseen arabeilta tämän käsityskyvyn. Arabeille on annettu valtavat aabrahamilaiset maa-alueet sinne Intian mereen asti, Afrikan pohjoisvaltioihin , Arabian niemimaa kokonaan, Mesopotamia kaikki, mutta jostin syystä he miltei kaikki islamilaiset, haluavat vain sen mikä on annettu Iisakin Jaakobille, sen pienen kaista Jordanin vesistöalueen ja muun maan siitä länteen. Jos siellä olisi joku arvostettu johtava arabi, joka tämän käsittäisi, hän istuisi samaan pöytään israelilaisten arkkitehtien kanssa ja suunnittelisi maan käyttöä järkevästi uusjakoa myös kaikille kansalaisille jouto ja kesantomaiten suhteen- oikeudenmukaiset maakaupat - yhdessä israelilaisten kanssa, jotka rakennuttavat hienot amerikkalaistyyliset liikenneyhteydet jne ja komeat länsimaiset talot, modernit viljelmät, vedenpuhdistusjärjestelmät ja korkean standardin asunnot - ja siten voisi johtaa arabiväestöä uuteen ajatteluun ja moderniin aikaan kun sama prosperity- menestys ja taloudellinen kasvu tulisi arabivästönkin osalle turistienkin uskaltaessa sinne, missä nyt on kuoleman varjot ja kivenheittäjät, salamurhaajat ja puukottajat ja raivopäät uhoamassa juutalaiskansan tuhoa keskiaikaiseen tapaan.
Mitä tulee uudisasukkaisiin, jotka ovat saaneet kivikovaan erämaahan tehtyä joitain edenmäisä asutuksia ja puutarhoja- maailma saisi vain hävetä, jos estävät autiomaan murtamista tuhansien vuosien kahleista asutuskelpoiseksi. Pitäisikö ne pikkuparatiisit palauttaa keskiaikaiseksi kivimaaksi, auringonpolttamaksi ruosteiseki sannaksi? Sitä on jo koko arabien niemimaa täynnä ja sellainen tuhoaa pohjavesiä kiihtyvällä vauhdilla evaporaationkin takia ilmastonmuutoksen kiihdyttämänä.
Uudisasukakiden elämän taakka on niin valtava, niin stressaava, että siinä on arvaamaton tekijä koko yhteiskunnalle Israelissa, jos sitä raamatulle uskollista joukkoa käydään ylen määrin sortamaan, heidän töitään yhä uudestaan tuhoamaan sekä kansanväliseltä luxuksen turruttamalta taholta, että verenhimositen vihollisten taholta että painostettujen omien israelilaisten taholta.
Kaikki täysikäiset ( myndiga) painostajat täytyisi koota meditaatioryhmäksi ja viedä keskelle Juudan ja Simeonin autiomaata 24 tunniksi ilman eväitä mietiskelemään asiaa, ennen kuin astuvat neuvottelupöydän ääreen valmiina tuhoamaan jälleen uuden asutuksen.
Klo 10:21.
22.5. 2017 Tämän ajatuksen jätän vain omaan tietokoneeseen. Israelisa on niin suuri stressi, että jokainen uusi ajatus on vain lisätaakkaa.

söndag 21 maj 2017

Matka Israeliin 2.5. -14. 5. 2017


Matkakertomus lyhyesti 2-14. toukokuu 2017 iIsraelin matka


söndag 21 maj 2017

Matka Israeliin 2.5. -14. 5. 2017

Matka on 70 vuotispäivälahja perheeltäni. Täytin viime vuonna  70 v.  Kanssani matkustaa tyttäreni Elisabeth.
 (Göteborg) • HOLSTEBRO -KÖÖPENHAMINA
1.5. 2017 Maanantai.
 Lähdemme Kööpenhaminaan junalla. Samme tietää, että Ben Jehuda hotelli Tel-Avivissa ei ole meidän käytettävissämme ja joudumme viime tingassa joa kauan ennen tehtyä varausta vain varmistaessamme etsimäänkin toista hotellia ja saamme Haifasta Eden hotelliin varauksen. Tulemme illala Kööpenhaminaan ja meillä on siellä kabinetti matkustajahotellissa. Käymme sitten syömässä kaupungissa turkkilaisessa ravintolassa.

 • KÖÖPENHAMINA, KASTRUP .  BENGURION,  HAIFA HADAR
2.5. 2017 Tiistaina
 varhain lähdemme Kastrupin kentälle. Lento alkaa 6.00 aikoihin. Olemme Lyddassa puolelta päivin. Matkustamme junalla Haifaan ja kävelemme hotelliin, joka sijaitsee Shemarjahu Levin -kadun varrella. Israelissa on itsenäisyyspäivä. Paljon lippuja. Illalla kävelemme alas kaupunkiin ja etsimme ruokapaikkaa. Löydämme Ben Gurion- avenuelta. Päätämme tulla myöhemmin katsomaan kaunista Bahai-puutarhaa, joka alkaa sen kadun yläpäästä.

 • HAIFA, KARMEL , KABABIR, HADAR
3.5. 2017 Keskiviikkona
 kävelemme Haifassa. Katsomme Bahai-puutarhaa. Alaportilla on vartija ja laukkujen tarkastus. Kerrotaan,  että sisempään temppeliin ei siihen aikaan päässyt,  mutta ulompaa puutarhaa voi katsella. Nousemme Karmelille taksilla. Karmelin keskustasta kävelemme Kababir alueelle ( jossa asuin Rose Warmerin luona 1 kk vuonna 1972)  ja sen alaista rinnepolkua.  Nousemme takaisin Ra´anan - kadulle ja otamme Lotus-kahvilassa kahvit. Kuljemme läpi keskuksen Panorama hotellille ja sen kautta vuoren pohjoisrinteelle, josta näkyy Haifan lahdelle (Mifraz) . Kuljemme Jafe Nof- katua myöten.
Käymme Mane Katz taidenäyttelyssä. Saamme vapaaliput toiseen galleriaan Hadarilla, mutta emme tulleet käyttäneeksi niitä vapaalippuja.  Jatkamme Jafe Nof- katua ja laskeudumme vuorelta suurta katua ja rappusia myöten alakaupunkiin asti. . Kuljemme Bahain- puutarhan alta kulkevan tunnelin kautta. Syömme Ben Gurion- kadun ravintolassa, toisessa kuin edellispäivänä.

 • HAIFA, TIBERIAS, KINNERET;  KAPERNAUM, TABGHA, HADAR

4.5. 2017 Torstaina 
 lähdemme bussilla Tiberiaaseen. Kävelemme Syväntöjen entisen talon tiehaaraan ja uimme lähellä sitä niemeä, jossa aiememin oli puita ja puskia ja  vapaa uimaranta (1970) . Siinä on  nyt valvottu uimalarakennus. Päivä oli hehkuvan helteinen. Päälaki aivan tuli kipeäksi ja otsa punotti. En käyttänyt lakkia, koska ajatelin, että aika, jonka olen saava aurinkoa on häviävän lyhyt. Mutta ilmeisesti vedestä tullut heijastus vielä lisäsi pään päällä paistavan auringon vaikutusta. Tosi kuuma oli niin että pieni uinti haaleassa järvivedessä kyllä virkisti. Vesi ei ollut kylmää ollenkaan. Rantakivet olivat hehkuvan kuumia. Ja ruoho kuivaa. 
 Ilmassa tuntui kyllä kaupunkiin tullessa -kun Haifan  linja-autosta tuli ulos- makean veden tuoksu, verrattuna merenrantailmaan, mutta ilma oli silti kuivan tuntuista ollakseen järven läheistä ilmaa. Vain muutama pikkuinen hohtava cumulushattara oli sinisessä taivaassa pään päällä. Ja lopulta vain Kapernaumin suunnassa pohjoistaivaalla oli pilvijonoa ja  sinne  päin sitten lopuksi menimmekin.
Ensin palaamme kuitenkin   bussilla Tiberiaan kaupunkiin nuo 3-4 km . Syömme gluteenittoman liha-aterian El-Rancho ravintolassa. Sitten otamme bussin Kapernaumin junktioon (Zomet KfarNahum) asti ja käymme Tabghassa. Palaamme nr 90-tietä kulkevalla bussilla takaisin Tiberiaaseen ja sitten heti otamme Haifan bussin ylös Kinneretin laaksosta ja matkustamme Galilean kautta Mifraz HaMerkazit - linja-autoasemalle Haifan lahteen. Emme ehtineet juoda mitään siinä välissä. Ostimme juotavaa vasta Mifrazissa. Vahingossa menemme Merkaz haMifrazissa 3 - linjan bussissa väärään suuntaan pohjoiseen Kerajotiin ( Kirjat- kylärykelmä) päin ja vasta Rafaelissa hyppäämme pois ja otamme bussin päinvastaiseen suuntaan ja tulemme Hof ha Carmelille päin alakaupunkiin ja sieltä kävelemme kotiin Hadarille  auringon laskettua. Löydämme useita poimuttelevia rappusia ylös Hadarille.

 •  HAIFA,  NAHARIA, ACHSIV, VÄLIMERI, HADAR

5.5. 2017 Perjantaina 
  lähdemme uimaan toisen uintimme Välimeren rantaan Asserin sukukunnan Achziviin, jossa tiedän olevan hyvän rannan.( ystäväni Moshe N. neuvoi tämän minulle 1969, kun asuin kuukauden Kirjat Mozkinissa Flinteillä).
Otamme bussin Nahariaan, koska juna ei nyt sillä kertaa kulkenutkaan, ja sieltä otimme toisen bussiin Achsiviin. Siellä on hieno vartioitu uimaranta. Eukalyptuspuita on mahtava viidakko nyt olemassa! Takaisin palattiin edullisilla  Sherut-takseilla, kun bussia ei kuulunut pohjoisen suunnasta. Päästiin Hadarille asti aivan lähelle hotellia. Tämä oli toinen uintikerta. 

 • HAIFA, WADI NISNAS, HOF HASHAKET

6.5. 2017 Lauantai . 
Sapatti. Kuljemme Wadi Nisnasin kautta. Tämä syvällä sijaitseva kapeakatuinen alue on vanhinta Haifan kaupunkia. Havaitsemme siellä myös gluteenittoman ravintolan. Kävelemme rantaan Hof HaShaket, joka on Rambamin edessä. Kolmas uintikerta. Palaamme sieltä Wadfi Nihnasin gluteenittomaan ravintolaan syömään illallista.  Olen ollut aiemmin 1972   Bethesda seurakunnassa mutta nyt en tunnista sen sijaintia. Pitää kysyä Avilta.
Perheystävämme A.K. soittaa Tel-Avivista ja sovimme siellä käynnistä, kun saamme vuokra-auton. Lisse tekee datatyötään illalla. 

 • HAIFA; AKKO, MEROMIN RINNE, SAFED, TIBERIAS, HADAR 

7.5. 2017 Sunnuntai 
  Bussimatka Haifasta Safediin Ylä Galilean kautta. Bussi lähti ensin kohti Akkoa ja sain käsityksen modernin Akkon kaupunkin laajuudesta. Sitten bussi ajoi usean kylän läpi, osa arabikyliä. Yksi kylä oli kuin autonromujen hautausmaa. Ehkä jokin romuttamo. Myös Carmiel ohitettiin. Siellä kävin aikanaan Lilly Wreshnerin ja Rose Warmerin mukana 1972, kun he kävivät tapaamassa uudisasukasperheitä.
Sitten alettiin nousta korkeammille vuorille. Rama- nimisestä kaupungista minulla ei ollut aiempia käsityksiä. Oli Rama Alef, Rama Beit, Rama Gimel ja se vaikutti arabikaupungilta, sijaitsi korkeilla rinteillä. Sitten alkoi nousut Galilean korkeimman vuoren Meronin kupeelle. Meronin huippu on 1208 m merenpinnnasta. Asfalttitie kiersi Meronin eteläistä rinnettä, Kfar Sammai -kyltin havaitsin. Ensin luin sen Taivaan kylä ( Kfar Shammaim), mutta sitten muistin rabbi Shammain, joten varmaan kylän nimi oli Shammain kylä. Myös Meron- kyltin näin ja yhdessä kurvissa olikin hienoja näköalapaikkoja sieltä korkealta alas Ylä-Galileaan. Sieltä auto vielä laskeutui laaksoihin serpentiinimutkilla ennenkuin alkoi Safed hahmottua eteen. Sekin on korkealla (850 m) , vaikkei yhtä korkealla kuin Meronin huippu (1208 Välimeren pinansta ylöspäin) . Tulimme laaksorinteessä sijaitsevälle Safedin linja-autoasemalle ja sieltä aloimme nousta ylöspäin kerros kerrokselta etsien sitä vanhaa kaupunginosaa, jossa oli galleriat ja se kaupunkikeskus, jonka jyrkät kadut muistan entisestään. Löysimme hyvin paljon gallerioita. Ostin Safed-aiheisen taulun ja Shiv´a mihim- aiheisen lasimaalauksen.
Palasimme toista tietä Safedista Eggedin bussilla alas Tiberiaan kautta. Nyt laskeuduimme merenpinnan tason alapuolelle. Tie meni Rosh Pinna- kaupungin kautta ja Kapernaumin ja Tabghan alueen yläpuolelta Gennesaretia ja Magdalaa kiertäen. Kinneretin maisemat sen linja-autoreitin ikkunasta olivat mahtavia. Kamerani patteri oli strategisesti jälleen sammunut. Kännykällä ottamani kuvat tulivat lähinnä autontuolin selkämyksistä , liikennevaloista, omista vaatteista ja muusta myöhäsyntyisestä kohteesta. Siis näkymät oli talletettava muistiin.
Sanoin kuljettajalle, että hänen reittinsä näkymät olivat hyvin kauniit. Serpentiiniteitä oli siihen suuntaan vähemmän. Erään tiedon mukaan Kinneret on 23 km pitkä ja 4,8- 11,3 km levelä ja pinta-ala on 166 neliökilometriä. Järvi sijaitsee 210 m merenpinnan tason alapuolelta.
Genesaretin suurimmaksi syvyydeksi mainitaan 48 metriä.
Tiedot ovat eri lähteissä erilaisia riippuen veden pinnan aktuellista korkeudesta, jota tarkasti seurataan.
Siis Meronin huipputason 1208 ja Gennesaretin pinta tason 210 m+ pohjatason 48 m välinen ero on 1466 metriä.
Palatessamme Merkaz HaMifratsiin olemme jo oppineet ottamaan oikean  paikallisbussin Haifaan päin.

 • HAIFA, AKKO,  LOHAMEI HAGETAOT,  ROSH HANIKRA, NAHARIA, HADAR ,

8.5. 2017 Maanantai. 
 Haemme vuokra-auton HaHistarrut -kadun varrelta. Lähdemme autolla Akkoon ja Rosh HaNikraan.
Akkossa kiertelimme vanhaa linnoitusta ja markkinakojuja. Joimme jäistä passifloramehua, mikä siinä kuumuudessa oli todellinen ihana juoma. Otimme useita valokuvai Akkosta.
Ennen Nahariaa on Gettotaistelijoiden museo, johon lyhyesti tutustuimme. Aineisto oli laaja ja raskas. (Lohamei HaGetaot)
Rosh Hanikrassa menimme ensin turistikahvilaan kahville ja ostimme liput alas luoliin. Sitten menimme köysiradalla alas turistikohteeseen, sinne entisen rautatieaseman päätetasoon. Saimme ohjeita. Lähdimme ensin kiertämään luolat ja Norsun jalan ja otimme valokuvia. Sitten odottelimme kun kokoontui suuri ryhmä kuntelemaan filmiesitystä paikan historiasta. Amerikkalaisia koululaisia oli iso joukko ja esitys oli englannin kielellä elokuvateatteriksi laajennetussa suuressa luolassa, jossa oli vielä rautatien kiskojen merkit jäljellä lattiassa . Siellä oli mys ulkopuolella kioski josta sai juotavaa ja jotain välipalaa.
Paluumatkalla Rosh Hanikrasta etsimme jotain kahvilaa tai ravintolaa. Oli viljelmiä pitkin tienvarsia runsaasti, banaania kuten aiemminkin 1969 ja muita puita ,  mutta ei varinaisia turistiravintoloita. Nahariassa sitten kiertelimme autolla  kaupunkia meren rantaa myöten. Hienoja rakennuksia ja hotelleja.Sitten löysimme supersol-kaupan, josta saimme ostaa runsaasti tarvitsemiamme  elintarvikkeitta ja hedelmiä. Gluteenitonta leipää oli myös. Le-lå-gluten – hyllyltä. Sitten ajoimme hotelli Edeniin ”Kultaisen sillan” kautta suoraan Hadarille. Silta nostaa liikenteen Hadarille Silloin ei joudu suoraan vanhaan alakaupunkiin. Tämä Olskrokenin  tapaisen liikennesolmun sillan nimi ilmaistiin kylteissä hebreaksi Gesher Paz.
Nyt soittivat Jerusalemista Alisa ja Ofra ja Tel-Avivista Avi ja sovimme tapaamiset eri päiville.


 • HAIFA, RAMAT GAN, JAFFA, TEL-AVIV, HADAR

9.5. Tiistai. 
 Lähdemme Ramat Ganiin tapaamaan Avia. Avi tarjoaa lounaan meille kotonaan ja sitten luotsaa meidät läpi Tel-Aivivin Jaffaan, jossa koetan saada paikallistettua nahkuri Simonin talon, kuten joskus ennen. Siellä majaili Apostoli Pietari jonkin aikaa. Otan valokuvia . Sieltä lähdemme autolla Hesekiel -katua myöten, Hesekiel Koifman avenue.
Sitten parkeerataan auto Jarkonille ja kävellään rantakatua kahvilaan. Sen edessä on alija-aallosita kertova teräksinen laiva-muistomerkki. Exoduslaiva mainitaan. Eräs tuntemani henkilö Kibbuts Kirjat Anavimista (Raphael) tuli Exodus laivassa Israeliin.
Ja sen jälkeen kävelimme Dizengofille syömään. Kosher ravintola, sisilialainen.  Sitten palaamme auringon laskettua. Avi ottaa bussin kotiinsa. Olemme myöhään Haifassa.Olimme ajaneet   Ramat Ganiin 2 tietä ja palasimme samaa rannikkotietä, joka myötäilee merta.

 • HAIFA, JERUSALEM, ARAVAN TIE,  EILAT

10.5. 2017 Keskiviikko .
 Lähdimme kohtin Jerusalem  nr 4 -tietä, joka myötäilee  Saaronissa Karmelin juurta.  Otimme kahvit Saaronin alueella. Piti tankatakin jo. Siirryimme sitten nousemaan Juudeaan  1- tietä ja olimme vasta 14 aikaan  Juudan Talpiotissa Alisalla. Ofrakin tuli sinne klo 16 aikaan tuliaispussi mukanaan ystäville Ruotsiin vietäväksi. Joimme yhdessä teetä ja söimme salaattia, juustoa ja leipää- Sovimme ensin , että Eilatista palaamme Jerusalemiin Ofran vieraaksi Beit Shemes-tietä, mutta Lisse halusi palata samaa Aravan tietä, jotta uintimahdollisuus Suolameressä varmistuisi. Olimme aika myöhään pimeällä Eilatissa. Oli sen takia hyvä tulla valossa  sama tie takaisin.


 • EILAT, PUNAINEN MERI,  ARAVAN TIE QALYA, SUOLAMERI,  JERUSALEM , HADAR 

11. 5. Torstai.
 Aamun iloinen yllätys oli  Eilatin  CustoClub- hotellin ikkunan alla oleva uima-allas. Siinä sitten oli matkan neljäs uinti. Kun kirjauduimme ulos hotellista, lähdimme Punaisen Meren rannalle hotellista saamamme ohjeen mukaan, sillä sieltä löytyy ilmaisia vapaita rantoja. Ajoimme aivan Mizraim-  tien päätyyn rajalle ja kiersimme Menahem Begin muistomerkin ja sitten katselimme niitä mahdollisia uimakohtia. ja siitä kertyi viides uinti. Paikassa oli aurinkosuojina telttakatoksia puupylväiden varassa. Sellainen pieni alue oli merkattuna köysin ja palloin, missä ei olisi vaaraa koralleista. Tosin snorkkelilliset uivat koralliriutoilla alueen ulkopuolella.
Ostimme sitten Eilatin kaupungista leipää ja juotavaa, vesipulloja. Omat vesipullot olimme lisäksi täyttäneet hotellissa jo aamulla. Kahvitkin juotiin. Leivänpäälliseksi ostin Nutellaa ja Lisse osti mantelimassaa. Keskipäivän jälkeen palasimme Aravan tietä ja otimme valokuvia. Yksi taukomme  oli  autiossa kohdassa:  leipää , mantelimassaa leivällä Lissellä ja  Nutellaa minulla + vettä.  Meillä oli  yli 300 km ajo keskipäivän auringossa Aravan autiomaan läpi ja sen jälkeen Suolameren rantamia siihen tiehaaraan, josta kääntyy nousu Jerusalemiin  plus nousu vuorille Jerusalmeiin. Auto toimi moitteettomasti ja viilensi sisäilman miellyttäväksi.  Olin saanut kameran ladattua hotellissa. Pysähdyimme siten  kahville erämaassa kun kahvipaikka nökyi olevan olemassa,  ja ostin CD levyn jonka Rafael Hajezira, kahvilanpitäjä, oli tehnyt. Tämä lie ollut Tsukim kohdalla, vaikka kylä ei näkynyt tielle.
Pysähdyimme Sodoman kohdalla kuvaamaan Lootin vaimon patsasta. 
 Pari miesliftaria olisi halunnut, että viemme heitä jonnekin taaksepäin Ein Gedistä Boqeqiin yleiselle uimarannalle takaisin päin tietä 15 minuutin pituisen ajomatkan verran, mutta en suostunut. Oli itsekin selviydyttävä kuumuudesta ja pimeyden nopeasta tulosta. Kohteemme oli nyt Jerusalem, ei Sodoma jne. ja auto oli vuokra-auto, ei oma.   Sitäpaitsi autojono Eilatin suuntaan oli silloin  aika vahva muutenkin, joten  miehet varmasti löysivät  jonkun, joka otti liftaajia autiomaassa.
 Ajoin eteenpäin Ein Gedistä, joka oli sulkenut rantansa juuri kun sinne tulimme. Löysin lopulta Qalyan jonka ranta oli auki 19 asti. Se oli ortodoksienkin suosima ja vartioitua. Kuudes uintimme. Ostimme kortteja ja hamssoja. Sinne oli pääsymaksu. Sitten lähdimme nousemaan Jerusalemiin ja saavuimme kaupunkiin auringon laskettua. Löysimme Ofran osoitteen. Ofra tarjosi pitsat ja jugurtit. Palasimme sitten Haifaan. Kello oli noin puoli yksi yöllä kun tulimme perille yösydännä.


 • HAIFA, MERKAZ, HAMIFRAZ , NASARET, WADI NISNAS, HADAR

12.5. 2017 Perjantai.  
Auton palautus. Ensin etsittiin pesupaikka ja löytyihän se aika läheltä Histadrut-katua. Kun ne muodollisuudet olivat ohi, oli vielä jonkin verran aikaa retkeen. Päätin, että käymme nopeasti Nasaretissa. Tulimme Nasaretiin klo 14 ja viimeinen bussi lähti 17:30 Haifaan. Ehdimme käydä yhdessä kirkossa. Siinä jonka tienoossaoletetaan olleen Joosefin ja Marian kodin, siis Jeesuksen lapsuudenkodin. . Ostimme kortteja. Palasimme Haifaan siten , että Nasaretin viimeinen linja-auto päätyi Hof HaCarmelille johtavalle kadulle. Kävelimme sieltä syömään Wadi Nisnasiin. humusta, tehinaa ja pitaa jo toisen kerran.

 • HAIFAN MESSIAANINEN SEURAKUNTA BETHESDA , WADI NISNAS, KARMEL PANORAMA, ( HOF HACARMEL) , HADAR

13.5. 2017 Lauantai. Sapatti  
Menen  saamaani osoiteeseen messiaanisen seurakunnan  kokoukseen 10-12. Salli on täynnä väkeä. Lisse tulee aivan srk-talolle asti mutta palaa tekemään jotain projektityötänsä datalla.  Olin siinä seurakunansa kokouksissa 1972. Palaan sieltä hotellille.  A.K. tulee käymään . Menemme Wadi Nisnasiin syömään jälleen humusta ja pitaa. Sieltä menemme Karmelille  Panorama hotellin puistoon kahville. A.K. tarjosi kahvit ( kosher) ja palasi Ramat-Ganiin. Hän toi meille kaksi pakettia gluteenittomia sämpylöitä.
Palasin hotellille ja lepäsin, muta energinen  Lisse meni hakemaan uintipaikkaa Hof haCarmelista. Siellä oli paljon väkeä musiikkijumpassa. Lissen seitsemäs uinti.
Pakkaamme.

 • HAIFA, BEN GURION, KASTRUP, KÖÖPENHAMINA, HOLSTERBO

14.5. 2017 Sunnuntai. 
Varhainen nousu Haifan Eden hotellissa. . Linja-autolla menemme junalle. Ja junalla lentoasemalle. Juomme kahvit siellä: Iso capputsino Siellä ostamme vielä tuliaisia. Lento Tanskaan oli hyvä ja tasainen. Join kahvia ja vettä lentokoneessa. Tulimme iltapäivällä Kööpenhaminaan ja kävimme syömässä turkkilaisessa ravintolasas (buffet)  ja sitten menimme junalla Holstebrohon.


 • TANSKA , HOLSTEBRO
15.5. 2017 Maanantai Holstebro. Aamiaseksi  maukkaita GFD- sämpylöitä Ramat- Ganista. Pesemme matkapyykit. Käymme kaupassa ostamassa vähän lisää ruokatarvikkeita. Ostan kassin, koska vaatetta on niin paljon vielä  Holtsebrossakin jo ennestään.


 • HOLSTERBRO,  FREDRIKSHAVN,  GÖTEBORG 

16.5. Palaan laivalla Göteborgiin kiitollisena Israelin matkan lahjasta. Tämä  oli 8. Israelinmatkani.  Ja ensimmäinen, että minulla oli matkan ajan gluteeniton dieettini, jonka aloitin 1981.
Aiemmat seitsemän matkani olivat 1967- 1978 välillä
.Kiitös Israelilaiset ystävät ! Kiitos  Perheväki!

lördag 20 maj 2017

Presidentti Trump on saapunut Saudiarabiaan Riadiin.

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005218201.html
Eipä olisi muuten ihme että  vibraatioherkässä Arabian niemimaassa kehkeytyisi maanjäristys Trumpin askelista, niin paljon raskasta kalustoa kuuluu tähän  diplomaattiseen käyntiin.
Odottelen sitä maanjäristystietoa. Esim sota-aikoina  tankkivaunujen jyrinä sai aikaan maanjäristyksiä tällä tektonisella levyllä.JPostin artikkeli liikenteestä

http://www.jpost.com/Magazine/Crash-test-dummies-486885

 Kun teitten järjestelmä  kohentui Israelissa, liikenneonnettomuudet ensin  vähenivät, mutta nyt viime vuosina on tapahtunut U-käännös ja onnettomuuksien määrä on nousuun päin. Suurimmat tekijät ovat   arabien aiheuttamat liikenneonnettomuudet, sekä trukki- ja  kuorma-autoihin  liittyneet onnettomuudet.  Lehti toteaakin että tiet ovat jo valmiina ( kuten Messiaan tuloa varten pitäisikin olla), mutta messiaaninen henki, liikennekohteliaisuus, ei ole vielä ilmentynyt.

Tosiaankin voi sanoa, että  kautta maan torvet törähtelevät, nimittäin autojen signaalit kautta vuorokauden.  Mitä pienimmistäkin syystä käytetään äänisignaalia, ainakin Haifassa. Toinen asia on ne parkkipaikat.  Haifan vanhat kadut ovat niin kapeita, että autot parkkeerataan tiheästi katukäytävälle nokka talon seinämää vasten niin, että  jalankulkijat joutuvat useinkin ohittamaan autoja ajokaistan kautta ja silloin on oltava tarkkaavainen ja vikkelä: Katso ensin vasemmalle, sitten kerran oikealle , vielä kerran vasemmalle- ja vielä  oikealle- ja juokse! Moni hyvin kapea katu on yksisuuntainen, joten autovirran suunta voi olla oikealta.  Mutta vanhemman  Haifan tilanne ei ratkea vain liikennesäännöillä,  vaan   ajan mittaan talojen  uudistumisen myötä ja korttelien kaavoituksen avulla. Maan  uusissa asutuksissahan on  leveät ja turvalliset kadut -  Amerikan tapaan  Autojen jatkuva  virta oli mielestäni  aivan uusi elämys, sellaista tiheyttä ei  ole täällä Göteborgissa kuin klo 16 ruuhkassa  tunneleissa tietyömaitten kohdalla jonkin kaistan ollessa tukossa. Tätä maksimaalista ruuhkaa oli  eniten Tel-Avivissa ja useimmat pyörivistä autoista olivat  niitä, jotka etsivät parkkipaikkaa.  Ruotsissa on mahtavia  paikoitustaloja  ja ehkä niitä löytyy Israelistakin  kun vain tietää etsiä niitä.

Yhden asian huomasin yön pimeässä: Joissain teissä  valkoiset viivat olivat hyvin  vaikeasti nähtävissä. Sellaisia voisi sivellä  useammin heijastaviksi. Niistä viivoista on yöajoissa apua ainakin Pohjolassa, ja varmasti myös Israelissa. Ajoimme täysikuun aikaan. Ilman kuuta valkoiset viivat ovat vielä olennaisempia.

 Israelissa harrastetaan pyöräilyä  ilmeiseti enenevissä määrin .   En tiedä onko pyöräreittejä erikseen, Mutta ainakin autoteillä näkyi pyöräilijöitä suurine pakkauksineen. Aravan laaksossa  Tsukimin kohdan  kahvilassa tapasimme pyöräilijän  tauolla. Hän oli tullut  pakkauksineen eilatista ja oli jatkamassa 90- tietä Suolameren pohjukkaan päin. Hän oli saksalainen nuorimies,  joka oli päättänyt pyöräillä Israelia yksikseen  ristiin rastiin. Taisi ehtiä ennen hiekkamyrskyä ylämaan puolelle Aravasta.

Siellä missä on moderneja teitä, ne ovat tosiaan  hyviä, ehkä paremminkin  suunniteltuja kuin Pohjolassa, eli amerikkalaiseen tyyliin. Mutta Israelin  pieni maa on tosi laaja kun ajattelee tieverkoston  tasapuolisia tarpeita - tarve hyvästä tiestä on sama  joka puolella. Maan  kasvustonkin  kohentamiseen on avuksi kun taimi- ja maa-aineskuljetus voidaan tehdä joka puolelle hyivn. istuttajien ja kastelijoiden  kuljettaminen,  kastelujärjestelmän luominen- siis oli kyseessä  mitä tahansa , aina tarvitaan ensin tietä.  Koska  erämaan kuivuus ja kuumuus on todellakin hengenvaarallinen tekijä, hyvä tie ja hyvät liikennevälineet ja  kommunikaatiomahdollisuudet ovat asian  A.  Pienellekään  erämaa-ajelulle ei kannata lähteä varustautumatta  vedellä, varjostavilla vaatteilla ja kommunikaatiovälineillä. Minulle on olennaista veden lisäksi mineraaleja antava ravinto, koska olen sellainen "kaliumin menettäjä",  pidin mukana  juomaveden lisäksi hedelmiä, appelsiineja, banaania ja suklaamassa Nutellaa, jotka  antavat  kaliumia, magnesiumia ja energiaa hyvin.

Israelissakin on alettu tehdä liikenneympyröitä kuten  Suomessa ja Ruotsissa, yhä useampia, koska niiden  ihmeellinen nopeutta hillitsevä vauhti korvaa monta liikennevalvontalaitetta ja jopa liikennepoliisia.  Ruotsissa kylvetään myös niitä vauhtia hiljentäviä pavlovilaisia kumpuja esim koulujen kohdalla.  että vauhdit saadaan alas- muuten  nitkahtaa ajajan niskat ja auto saa aika tällin sekin.

Benjaminin ja Juudan alueen  huimat mäet ja kurvit on saatu  hienosti oikaistua. Samaa toivoisi Meromin- Safedin seudulle. Tietysti on elämys   matkustaa niitä jyrkkyyksiä, mutta entä jos on sadeaika, liejua tiellä, ehkä jäähilettä ja sumua?  Tietyisti  sellaiseen  hurjaan ajoon tottuneet ovat hyviä ajajia ja autotovat  hyvin katsastettuja, jarrut ja vaihteet toimivat - siis kaikenkaikkiaan Israelissa ajetaan hyvin. Niissä oloissa tasaista Suomennientä  Hämeessa ja Varsinais-Suomessa alamailla ajokorttinsa saanut  istahtaa mieluummin bussiin, oli sitten arabi tai juutalainen israelilainen auton ratissa. Jotenkin tuli mieleen Villi Länsi kun viiletettiin busseilla vuoristoja. Mahtavaa!

Mieluiten, jos  itse olisin ratissa,  ajaisin  Asseria, Saaronia tai Aravaa myöten. Tyttöni joka suurimmaksi osaksi ajoi Israelin matkan aikana, on hankkinut ajokorttinsa Tanskassa ja ajanut autoa Färsaaren vulkaanisten vuorten rinteitä kiertävillä serpentiiniteillä, jossa tien vierellä on pudotus  Atlantin mereen-  sekä Norjan vuoriston kapeilla mutkaisilla, jyrkillä yhden kaistan teillä , joten hänelle  Meroninkin ja Safedin  kaksikaistaiset asfaltoidut  serpentiinitiet ja  Suolameren laakson  rinteen  jyrkkämutkaiset tiet  olivat  mietoa laatua, päällystettyjä, merkattuja,  kaiteellisia, kaksikaistaisia ja selkeät liikenneohjeet antavia.

Koska Israelissa ei ole vielä  kattavia raitiovaunulinjoja  ja jokapaikan bussilinjoja kuten esim  demokraattisessa Göteborgissa, on ymmärrettävää, että pikkuautojen määrä yhä nousee ja nousee, kun taas täällä Göteborgissa puhutaan miljööajattelusta ja kollektiivisen kulkuvälineen käytöstä  miljöö ja ekonomiasyistä. Göteborgin Kaupunki koettaa busseilla ja laajalla raitiovaunuverkolla  tavoittaa kaikki  kyläyhteisöt  kattavasti ja  ajallisesti  tiheästi, jolloin  väkimäärä yhdessä bussissa tai vaunussa  ei paisu yli äyräiden.

   Tällä kertaa  Israelissa pikkuautot ja Sherut, Monit -järjestelmät  ovat  välttämätön  vaihe  liikkuvuuden varmistamisessa joustavaksi.   Parkkitalot olisivat kyllä asiallisia esim kaupunkien ulkopuoliseen maastoon ja sieltä käsin voisi  ottaa kaupunkialueen sisäliikenteen  bussin tai raitiovaunun. Ehkä siellä muuten on parkkitaloja, mutta emme niitä vain löytäneet.

Miten voisi onnettomuuksien määrää alentaa niissä oloissa?
 Tähän täytyisi  analysoida joka onnettomuduen mekanismi viime vuosilta ja sitten katsoa missä on syy.
Kuhmuisia ja  kivenjälkisiä autoja oli aika paljon verrattuna Ruotsin oloihin. Meidän vuokra-automme oli niin moderni, että siinä oli parkkeerausapukin. Skärmistä näkyi auton liikeet  edessä ja takana olevan auton suhteen,  joten  erittäin pieneenkiin tilaan "fickparkering" onnistui.

Hotellikin tarjosi parkkipaikan ilmaiseksi. Erittäin pieni neliömäinen alue, jossa ensin on perällä kaksi autoa ja sitten niiden edessä kaksi autoa. Saimme epäkiitollisen paikan  eturivissä ja takarivistä ulostunkeutuva(t)   ei(vät)  tosiaan selitellyt(/lleet),  miten oli(vat)  sieltä  päässyt varhaisaamuna  ulos pyytämättä meitä siirtämään autoa ensin edestä pois. Ihmeiden aika ei ole ohi.

Kaikenkaikkiaan  Israelissa oli mukava matkustaa uusilla junilla, busseilla, vuokra-autolla, Sheruttaksilla, Monit-taksilla. ja  rinteitä myöten kävellen portaita.  Uutta Jerusalemin raitiovaunua emme ehtineet koematkustaa, mutta näimme sen.  Pyöräilyäkään emme harrastaneet. Kuumuus olikin yllättävän korkea. Autossamme  oli hyvä tuuletus ja viilennysjärjestelmä, joten emme kärsineet  kuumuudesta pikkuautomatkoilla edes Aravan tien ajossa!  Ein Gedistä Qalyat uimapaikkaan ajoin  autoa vuorostani.  Etsin  jotain uimapaikkaa jostain kohtaa, koska Ein Gedi oli sulkeutunut juuri minuutilleen kun tulimme sinne Eilatista.  Siinä sitten lähdin tarkistamaan, jos Qalyatin ranta on vielä olemassa ja olihan se! Aivan ihastuttava löytö ja se oli vielä auki  19:00 asti.  Tämä suolameressä uinti on yksi matkamme kohokohtia.  Lisäksi saimme sieltä matkamuistokaupasta  juuri niitä kortteja ja matkamuistoja joita halusimme! Hamsat kotiväelle myös.

Täysin tyytyväisinä  matkaamme istuimme siten Norwegian Airlines -lentokoneen ikkunapaikalle ja cumuluspilvet alla tulimme Kööpenhaminaan.
Sieltä Pohjois-Jyllantiin junalla. Yöllä oli satanut Holstebrossa.  jossa tyttäreni asuu ja on töissä.
Sieltä sitten lähdin bussilla Aalborgin kautta  laivalle ja Fredrikshavenista tulin Göteborgiin Stena Line laivalla. Poikani oli vastassa satamassa pikkuautollaan lastensa kanssa ja toivat minut kotikylään Angeredin Rannebergiin.

Israel  oli  valmistautumassa  juuri  presidentti Trumpin tuloon, joten päässimme ajoissa pois niistä suurjärjestelyistä  ja sulkutilanteista liikenteessä ja terminaaleissa- liikenteen oleessa  vielä  normaalitilassa.  Ehdimme myös Aravan tieltä ennen hiekkamyrskyä.


fredag 19 maj 2017

Israeluutiset

Huomaan että IBA.org.il on lopettanut uutisten kuuluttamisen. Siitä sai kautta vuorokausien joka tunnin uutiset ja nyt se on loppu. Täytyy etsiä muita uutislähteitä.

 http://kolisraelinternational.radio.net/
Miwzakim, Breaking News
http://news.walla.co.il/breaking 
 Perjantai 19.5. 2017 .
1.11: 51.  Jaettu  agitaatiolehtisiä  erään insituution (  Beit Rosh AC"A)  edessä. "Olkoon loppusi kuin Hitlerin".
2.11:37. Shaked:   Meidät on valittu, jotta voisimme tuoda esiin selkeän kannan, ei meitä painostettu".
3. 11:01. Venäjä:  Siviliväestöä vahingoittui Syyrian koalition hyökkäyksessä.
4.  10:47. Syyria:  Koalitio USA:n johtamana  hyökkäsi Assadin armeijan tukikohtaan.
5. 19;47 Sudanin presidentti ei osallistu Pisgalla  Trumpin  saudi-iltaan.
6.  10: 28 Histadrut: Saatu aikaan uusi palkkasopimus Israelin rautatiet- yhtiössä.
7.  10:10 ( Ashdodin  tiistaisten happoallastulipalojen jälkipuintia).  Gan Javnen alueen suhteen on  väistynyt   tappavan    ilmansaasteen vaara.
8.  09: 58. Rosh Ain - nimisessä paikassa  on näkynyt  Israelin Puolustusarmeijan vastaisia kirjoituksia ja hakaristi. Asian taustaa  tutkitaan.
9. 9:10 Bat- Jam- kaupungissa  vahingoittui liikenneonnettomuudessa  30-vuotias  nainen ja 3- vuotias tyttö.
10.  9: 02. Emek Jisrel:  48-vuotias mies joutui kollapsiin urheilun aikana  ja menehtyi.
11. 8: 43. Ympäristönsuojeluvirastosta:  Gan Javnen alueella tappavan  ilmansasteen vaaraa.
12.  8:33 Yön liikenneonnettomuus Jerusalemissa: Skooterilla ajanut menehtyi vammoihinsa.
13. 8: 15.   Hawarassa tapahtuneesta mediatieto:  Ambulanssin kuljettaja ja  häiriön aiheuttanut palestiinalainen pidätettyjä. ( Filmidokumentin mukaan ambulanssi ajoi  israelilaisauton eteen  estäen sitä pakenemasta lynkkaavaa kivittävää yli satapäistä  joukkoa) .
15:  6: 58.  Ala-Galileassa Jeshuvissa  puukotettu 30-vuotias mies   kuoli vammoihinsa
17. Sää:  6:10 : Lämpötilan laskua ja  odotettavissa paikallisia sateita.
----